Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

10. maj 2024
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 711.146 2
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 505.355 −219
  2.1 Terjatve do MDS 232.114 489
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 273.241 −708
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 15.306 160
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 16.304 −318
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 16.304 −318
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 151.119 −259
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 1.694 −259
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 149.425 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 0
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 21.673 −5.444
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 4.782.232 4.820
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 4.566.627 4.426
  7.2 Drugi vrednostni papirji 215.605 394
8 Javni dolg v eurih 20.840 0
9 Druga sredstva 356.979 141
Skupaj sredstva 6.580.954 −1.116
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.553.333 181
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 3.398.993 7.978
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 152.643 −519
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 3.246.345 8.495
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 4 3
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 31.892 −1.021
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 194.331 −3.188
  5.1 Sektor država 115.082 −3.171
  5.2 Druge obveznosti 79.249 −17
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 194.470 −2.137
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 14.669 −923
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 6.620 211
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 6.620 211
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 178.544 0
10 Druge obveznosti 205.421 −2.037
11 Računi prevrednotenja 702.941 0
12 Kapital in rezerve 99.740 −180
Skupaj obveznosti 6.580.954 −1.116
Annexes
14 May 2024