Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2024 05 10
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 711 146 2
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 505 355 −219
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 232 114 489
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 273 241 −708
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 15 306 160
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 16 304 −318
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 16 304 −318
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 151 119 −259
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 1 694 −259
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 149 425 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 0 0
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 21 673 −5 444
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 4 782 232 4 820
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 4 566 627 4 426
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 215 605 394
8 Valdžios skola eurais 20 840 0
9 Kitas turtas 356 979 141
Visas turtas 6 580 954 −1 116
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 553 333 181
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 398 993 7 978
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 152 643 −519
  2.2 Indėlių galimybė 3 246 345 8 495
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 4 3
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 31 892 −1 021
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 194 331 −3 188
  5.1 Valdžiai 115 082 −3 171
  5.2 Kiti įsipareigojimai 79 249 −17
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 194 470 −2 137
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 14 669 −923
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 6 620 211
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 6 620 211
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 178 544 0
10 Kiti įsipareigojimai 205 421 −2 037
11 Perkainojimo sąskaitos 702 941 0
12 Kapitalas ir rezervai 99 740 −180
Visi įsipareigojimai 6 580 954 −1 116
Annexes
14 May 2024