content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

23.4.2021
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 499 295 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 351 224 555
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 86 525 −7
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 264 699 562
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 27 058 287
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 10 920 −148
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 10 920 −148
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 2 107 101 −11
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 126 −11
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 2 106 975 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 0 0
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 34 343 2 426
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 4 199 477 31 606
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 4 005 087 31 980
  7.2 Muut arvopaperit 194 389 −375
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 22 646 0
9 Muut saamiset 306 217 1 367
Vastaavaa yhteensä 7 558 280 36 081
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 452 081 2 255
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 183 571 85
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 3 465 601 −12 824
  2.2 Talletusmahdollisuus 716 303 12 874
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 1 667 36
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 17 443 459
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 748 048 33 096
  5.1 Julkisyhteisöt 670 340 37 588
  5.2 Muut 77 708 −4 492
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 199 785 −2 498
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 9 832 −2
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 3 159 −62
  8.1 Talletukset ja muut velat 3 159 −62
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 56 176 0
10 Muut velat 292 684 2 745
11 Arvonmuutostilit 485 447 0
12 Pääoma ja rahastot 110 054 3
Vastattavaa yhteensä 7 558 280 36 081
Annexes
27 April 2021