content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Rahapolitiikka

Hintavakaus on rahapolitiikan tehokkain keino edistää talouskasvua

EKP:n ensisijaisena tavoitteena on pitää hintataso vakaana. Vakaa euro palvelee euroalueen ihmisiä. Tässä osiossa kerrotaan rahapolitiikan strategiasta, sen toteutustavoista ja niiden vaikutuksesta ihmisten päivittäiseen elämään.

Rahapoliittiset päätökset

EKP tekee kuuden viikon välein rahapoliittisia päätöksiä eli päättää, mitä on tehtävä inflaation pitämiseksi hieman alle kahdessa prosentissa. Heti päätösten jälkeen pidetään lehdistötilaisuus, jossa EKP:n pääjohtaja ja varapääjohtaja kertovat päätöksistä yksityiskohtaisesti.

Päätöksiä koskevat lehdistötilaisuudet

Strategian uudelleenarviointi

EKP käynnisti tammikuussa 2020 rahapolitiikan strategian uudelleenarvioinnin. Tarkoituksena on varmistaa, että strategia vastaa tarkoitustaan nyt ja tulevaisuudessa. Se arvioidaan ennakkoluulottomasti ja kattavasti hintavakaustehtävän näkökulmasta.

Rahapolitiikan strategian uudelleenarviointi

Rahapolitiikan strategia

Miksi inflaatio pyritään pitämään hieman alle kahdessa prosentissa? Millaisiin tutkimuksiin ja analyyseihin rahapoliittiset päätökset perustuvat?

Lue lisää

Miksi hintavakaus on tärkeää?

Rahapolitiikka edistää talouskasvua ja työllisyyttä parhaiten pitämällä hintatason vakaana. Hintavakauden ansiosta rahan arvo pysyy samana päivästä toiseen ja ihmisten on helpompi tehdä päätöksiä hankinnoista, säästämisestä, lainanotosta ja sijoituksista.

Lue lisää hintavakaudesta

Rahapolitiikan välineet ja toimenpiteet

Rahapolitiikan tavoitteena on pitää hintataso vakaana. Se vaikuttaa lainojen ja säästötilien korkoihin. Lue, millaisia rahapolitiikan välineitä ja toimia EKP:llä on käytettävissään ja miten ne vaikuttavat talouteen.

Lisätietoa rahapolitiikan välineistä

Markkinaoperaatiot

Sen lisäksi, että EKP asettaa ohjauskorot euroalueella, se toteuttaa avomarkkinaoperaatioita.

Lue lisää
AIKAJANA
EKP:n rahapoliittiset toimet vuodesta 2008 aikajärjestyksessä
AVOIMUUS

Lisätietoa rahapoliittisten päätösten taustoista

SELONTEOT RAHAPOLITIIKKAKOKOUKSISTA

EKP:n neuvoston rahapolitiikkakokouksista julkaistavissa selonteoissa on yhteenveto kokouksessa käydystä keskustelusta.

Selonteot rahapolitiikkakokouksista

TALOUSKATSAUS

Talouskatsauksessa tarkastellaan talouden, rahoitusmarkkinoiden ja rahatalouden tuoreinta kehitystä. Tarkastelun tuloksia käytetään rahapoliittisten päätösten pohjana.

Lue tuorein Talouskatsaus
YLEISTAJUISTA OHEISTIETOA
LUE LISÄÄ
Mitä on rahapolitiikka?

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut