content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

23 aprilie 2021
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 499 295 0
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 351 224 555
  2.1 Creanțe asupra FMI 86 525 −7
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 264 699 562
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 27 058 287
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 10 920 −148
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 10 920 −148
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 2 107 101 −11
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 126 −11
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 2 106 975 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 0
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 34 343 2 426
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 4 199 477 31 606
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 4 005 087 31 980
  7.2 Alte titluri de valoare 194 389 −375
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 22 646 0
9 Alte active 306 217 1 367
Total active 7 558 280 36 081
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 452 081 2 255
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 4 183 571 85
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 3 465 601 −12 824
  2.2 Facilitatea de depozit 716 303 12 874
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 1 667 36
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 17 443 459
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 748 048 33 096
  5.1 Administrație publică 670 340 37 588
  5.2 Alte pasive 77 708 −4 492
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 199 785 −2 498
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 9 832 −2
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 3 159 −62
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 3 159 −62
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 56 176 0
10 Alte pasive 292 684 2 745
11 Conturi de reevaluare 485 447 0
12 Capital și rezerve 110 054 3
Total pasive 7 558 280 36 081
Annexes
27 April 2021