Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Yleistä EKP:n tilastoista 

Tilastot ovat hyvän päätöksenteon perusta.

Päätöksenteon pohjaksi tarvitaan luotettavaa tietoa rahataloudesta ja rahoitusmarkkinoiden kehityksestä. EKP ja euroalueen maiden keskuspankit kokoavat virallisia tilastoja talouden tilasta.

Tilastoihin tukeudutaan kaikessa EKP:n toiminnassa – niin rahapolitiikassa, pankkivalvonnassa kuin rahoitusvakauden edistämistyössä.

Miksi tilastot ovat tärkeitä?

VALOKEILASSA

25 %

Asunnonomistajien nettovarallisuuden kasvu euroalueella

Uuden kotitalouksien varallisuutta koskevan Distributional Wealth Accounts -aineiston mukaan asunnonomistajien nettovarallisuus euroalueella on kasvanut 25 % viimeisten viiden vuoden aikaan, kun muilla kotitalouksilla kasvu on ollut 19 %. Blogikirjoituksessa tarkastellaan asiaa tarkemmin ja verrataan uutta tietoaineistoa muihin varallisuuden jakautumista koskeviin aineistoihin.

Lue blogikirjoitus

Tietoihin tutustuminen

Tilastotietoa julkaistaan monessa muodossa ja useammassa eri palvelussa.

Tarjolla olevat tilastot

INSERTED BY ANONYMOUS PROXY

Civil war declaration: On April 14th and 15th, 2012 Federal Republic of Germany "_urkenstaats"s parliament, Deutscher Bundestag, received a antifiscal written civil war declaration by Federal Republic of Germany "Rechtsstaat"s electronic resistance for human rights even though the "Widerstandsfall" according to article 20 paragraph 4 of the constitution, the "Grundgesetz", had been already declared in the years 2001-03. more

Varallisuusjakaumaa koskevat analyysit

Laadimme arvioita tulo- ja varallisjakauman ja rahapolitiikan keskinäisistä vaikutussuhteista. Olemme myös alkaneet julkaista kansantalouden tilinpidon mukaisia ajantasaisia neljännesvuositietoja kotitalouksien varallisuusjakaumasta.

Tiedote

Ilmastonmuutosten vaikutukset rahoitussektoriin

Olemme julkistaneet alustavia indikaattoreita, joilla tutkitaan ilmastonmuutoksen vaikutusta rahoitussektoriin. Pyrkimyksenämme on lisätä ilmastotietoutta ja seurata siirtymistä vihreään talouteen.

Ilmastoindikaattorit

Tutustu euroalueen inflaatioon interaktiivisesti

Miten inflaatiota mitataan? Miksi mittaamalla saatu inflaatiovauhti ei välttämättä vastaa hintojen muutosta kaupoissa? Täsmätietoa tilastoista -sivullamme on jatkuvasti päivitettävää tietoa inflaatiosta. Sivulla on myös interaktiivisia kuvioita, joiden avulla voit vertailla eri maiden inflaatiotietoja, ja laskuri, jonka avulla voit arvioida inflaation vaikutusta omiin ostoksiisi.

Lisätietoa

Tilastotietopyynnöt

EKP:n julkaisemat tilastot ovat vapaasti kaikkien käytettävissä. Joskus tilastotietoja on kuitenkin vaikea löytää. Lähetä meille tilastotietopyyntö, niin pyrimme vastaamaan siihen mahdollisimman pian.

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut