content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Mogućnosti pretraživanja
Home Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

23. travnja 2021.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 499 295 0
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 351 224 555
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 86 525 −7
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 264 699 562
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 27 058 287
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 10 920 −148
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 10 920 −148
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 2 107 101 −11
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 126 −11
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 2 106 975 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 0 0
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 34 343 2 426
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 4 199 477 31 606
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 4 005 087 31 980
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 194 389 −375
8 Dug opće države nominiran u eurima 22 646 0
9 Ostala imovina 306 217 1 367
Ukupno imovina 7 558 280 36 081
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 452 081 2 255
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 4 183 571 85
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 3 465 601 −12 824
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 716 303 12 874
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 1 667 36
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 17 443 459
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 748 048 33 096
  5.1 Opća država 670 340 37 588
  5.2 Ostale obveze 77 708 −4 492
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 199 785 −2 498
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 9 832 −2
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 3 159 −62
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 3 159 −62
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 56 176 0
10 Ostale obveze 292 684 2 745
11 Računi revalorizacije 485 447 0
12 Kapital i pričuve 110 054 3
Ukupno obveze 7 558 280 36 081
Annexes
27 April 2021