content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

23. dubna 2021
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 499 295 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 351 224 555
  2.1 Pohledávky za MMF 86 525 −7
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 264 699 562
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 27 058 287
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 10 920 −148
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 10 920 −148
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 2 107 101 −11
  5.1 Hlavní refinanční operace 126 −11
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 2 106 975 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 0 0
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 34 343 2 426
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 4 199 477 31 606
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 4 005 087 31 980
  7.2 Ostatní cenné papíry 194 389 −375
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 22 646 0
9 Ostatní aktiva 306 217 1 367
Aktiva celkem 7 558 280 36 081
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 452 081 2 255
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 4 183 571 85
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 3 465 601 −12 824
  2.2 Vkladová facilita 716 303 12 874
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 1 667 36
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 17 443 459
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 748 048 33 096
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 670 340 37 588
  5.2 Ostatní závazky 77 708 −4 492
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 199 785 −2 498
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 9 832 −2
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 3 159 −62
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 3 159 −62
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 176 0
10 Ostatní závazky 292 684 2 745
11 Účty přecenění 485 447 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 110 054 3
Pasiva celkem 7 558 280 36 081
Annexes
27 April 2021