content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

23. aprill 2021
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 499 295 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 351 224 555
  2.1 Nõuded IMFi vastu 86 525 −7
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 264 699 562
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 27 058 287
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 10 920 −148
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 10 920 −148
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 2 107 101 −11
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 126 −11
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 2 106 975 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 0 0
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 34 343 2 426
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 4 199 477 31 606
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 4 005 087 31 980
  7.2 Muud väärtpaberid 194 389 −375
8 Valitsussektori võlg eurodes 22 646 0
9 Muud varad 306 217 1 367
Varad kokku 7 558 280 36 081
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 452 081 2 255
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 183 571 85
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 3 465 601 −12 824
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 716 303 12 874
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 1 667 36
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 17 443 459
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 748 048 33 096
  5.1 Valitsussektor 670 340 37 588
  5.2 Muud kohustused 77 708 −4 492
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 199 785 −2 498
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 9 832 −2
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 3 159 −62
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 3 159 −62
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 56 176 0
10 Muud kohustused 292 684 2 745
11 Ümberhindluskontod 485 447 0
12 Kapital ja reservid 110 054 3
Kohustused kokku 7 558 280 36 081
Annexes
27 April 2021