content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2021 04 23
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 499 295 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 351 224 555
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 86 525 −7
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 264 699 562
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 27 058 287
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 10 920 −148
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 10 920 −148
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 107 101 −11
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 126 −11
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 2 106 975 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 0 0
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 34 343 2 426
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 4 199 477 31 606
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 4 005 087 31 980
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 194 389 −375
8 Valdžios skola eurais 22 646 0
9 Kitas turtas 306 217 1 367
Visas turtas 7 558 280 36 081
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 452 081 2 255
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 183 571 85
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 3 465 601 −12 824
  2.2 Indėlių galimybė 716 303 12 874
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 667 36
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 17 443 459
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 748 048 33 096
  5.1 Valdžiai 670 340 37 588
  5.2 Kiti įsipareigojimai 77 708 −4 492
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 199 785 −2 498
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 9 832 −2
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 159 −62
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 3 159 −62
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 176 0
10 Kiti įsipareigojimai 292 684 2 745
11 Perkainojimo sąskaitos 485 447 0
12 Kapitalas ir rezervai 110 054 3
Visi įsipareigojimai 7 558 280 36 081
Annexes
27 April 2021