content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Maksut ja markkinat

Maksujen pitää hoitua turvallisesti.

Jotta euroalueen markkinoilla voidaan hakea rahoitusta ja tehdä sijoituksia vapaasti maasta toiseen, tarvitaan monenlaisia järjestelyjä. Osa järjestelyistä on keskuspankkien hoidossa, ja muitakin valvotaan huolella.

Keskuspankit kokoavat tietoa rahoitusmarkkinoiden toiminnasta myös siksi, että se vaikuttaa hintakehitykseen. Kun hintataso pysyy vakaana, taloudella on paremmat mahdollisuudet kehittyä.

Digitaalinen euro

Maksut hoidetaan yhä useammin sähköisesti, ja setelien käyttö vähenee. Olisi hyvä, että käytettävissä olisi silti riskitön maksuväline, josta ei aiheutuisi käyttäjille ylimääräisiä kustannuksia ja joka hyväksyttäisiin kaikkialla euroalueella.

Tietoa mahdollisesta digitaalisesta eurosta

TARGET-palvelut

EKP ja euroalueen maiden keskuspankit tarjoavat rahoitus­markkinoille ns. TARGET-palveluja, jotta maksuja, arvopapereita ja vakuuksia pystytään siirtelemään kätevästi euroalueella.

TARGET-palvelut

Pikamaksut

Maksut pystytään nykyisin toimittamaan perille saman tien. Keskuspankkien pikamaksupalvelun ansiosta maksut kulkevat euroalueen pankista toiseen muutamassa sekunnissa.

TIPS-palvelu

Euromääräisten markkinoiden lyhyt korko (€STR)

Viitekoron avulla on seurattu pankkien keskinäisten talletusten korkoja vuoden 2019 lokakuusta alkaen. Uusi viitekorko on otettu käyttöön vähitellen myös finanssimarkkinoilla.

€STR-korko

Vakuudet

Kun pankit lainaavat rahaa keskuspankeilta, niiden on toimitettava vastineeksi riittävät vakuudet. Eurojärjestelmässä hyväksytään vakuudeksi monenlaisia omaisuuseriä. Vakuuksien käytöstä on saatavilla paljon tilastotietoa.

Lisätietoa vakuuksista

Tietotekniikkaan liittyvät riskit

Pankkitoiminnan siirtyessä verkkoon koko finanssialan on oltava varuillaan erilaisten hyökkäysten varalta. Keskuspankit pyrkivät huolehtimaan siitä, että alalla ollaan perillä mahdollisista tietovuodoista, häiriöistä ja käyttökatkoista ja riskeihin pystytään varautumaan.

Suojautuminen

Uudet tuulet

Finanssialan kehitys voi muuttaa markkinoita hyvinkin myönteisesti. On kuitenkin tärkeää seurata tilannetta ja pyrkiä varmistamaan, ettei markkinoiden toiminta muutu epävakaaksi eivätkä yhteydet katkea teknisen kehityksen vuoksi.

Alan kehitys

Maksumarkkinat käytännössä

Lyhyellä videolla tarkastellaan, miten maksut ja arvopaperit saadaan kulkemaan euroalueella helposti ja vaivattomasti.

YouTube

Pääosasto tiedottaa

Maksualan ja markkinoiden uutisia voi seurata verkossa ja tilata sähköpostiinsa. 

LUE LISÄÄ

Yhteistyötä yli rajojen

Yhteistyö markkinoiden edustajien kanssa

Päätösten ei haluta vaikeuttavan tarpeettomasti markkinoiden toimintaa, joten EKP on perustanut erilaisia yhteistyöryhmiä, joissa on mukana alan edustajia. Tavoitteena on myös pysytellä mahdollisimman hyvin perillä muutoksista finanssimarkkinoilla.

Yhteyksiä markkinoille

Julkiset kuulemiset

Uusia sääntöjä ja käytäntöjä hahmoteltaessa järjestetään ajoittain kuulemisia, joissa kuka tahansa voi ottaa kantaa ehdotuksiin. Kuulemiskäytännön avulla pystytään kartoittamaan esimerkiksi alan toimintaan perehtyneiden järjestöjen näkemyksiä.

Meneillään olevat ja aiemmat kuulemiset

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut