Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

3.5.2024
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 711 144 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 505 574 574
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 231 624 −76
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 273 949 650
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 15 146 −162
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 16 621 264
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 16 621 264
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 151 378 −3 433
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 1 953 −2 502
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 149 425 −903
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 0 −28
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 27 117 371
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 4 777 412 −11 062
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 4 562 201 −10 394
  7.2 Muut arvopaperit 215 211 −668
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 20 840 0
9 Muut saamiset 356 838 −3 342
Vastaavaa yhteensä 6 582 070 −16 790
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 553 152 4 572
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 391 014 −25 240
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 153 162 −514
  2.2 Talletusmahdollisuus 3 237 850 −24 727
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 2 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 32 913 818
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 197 519 −7 177
  5.1 Julkisyhteisöt 118 253 −5 627
  5.2 Muut 79 266 −1 550
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 196 607 13 041
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 15 592 96
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 6 410 −756
  8.1 Talletukset ja muut velat 6 410 −756
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 178 544 0
10 Muut velat 207 458 −2 144
11 Arvonmuutostilit 702 941 0
12 Pääoma ja rahastot 99 920 0
Vastattavaa yhteensä 6 582 070 −16 790
Annexes
7 May 2024