Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

3. svibnja 2024.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 711 144 0
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 505 574 574
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 231 624 −76
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 273 949 650
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 15 146 −162
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 16 621 264
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 16 621 264
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 151 378 −3 433
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 1 953 −2 502
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 149 425 −903
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 0 −28
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 27 117 371
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 4 777 412 −11 062
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 4 562 201 −10 394
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 215 211 −668
8 Dug opće države nominiran u eurima 20 840 0
9 Ostala imovina 356 838 −3 342
Ukupno imovina 6 582 070 −16 790
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 553 152 4 572
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 3 391 014 −25 240
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 153 162 −514
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 3 237 850 −24 727
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 2 0
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 32 913 818
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 197 519 −7 177
  5.1 Opća država 118 253 −5 627
  5.2 Ostale obveze 79 266 −1 550
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 196 607 13 041
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 15 592 96
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 6 410 −756
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 6 410 −756
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 178 544 0
10 Ostale obveze 207 458 −2 144
11 Računi revalorizacije 702 941 0
12 Kapital i pričuve 99 920 0
Ukupno obveze 6 582 070 −16 790
Annexes
7 May 2024