content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
European Central Bank - eurosystem
Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

17. junij 2022
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 604.332 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 503.817 2.499
  2.1 Terjatve do MDS 220.212 −11
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 283.605 2.511
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 24.969 −1.808
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 11.199 417
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 11.199 417
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 2.199.517 221
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 669 222
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 2.198.847 −2
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 0
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 36.427 4.510
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 5.125.121 3.710
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 4.959.185 3.045
  7.2 Drugi vrednostni papirji 165.937 666
8 Javni dolg v eurih 22.106 0
9 Druga sredstva 300.457 −2.550
Skupaj sredstva 8.827.944 7.000
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.599.627 972
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 4.675.528 −105.750
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 4.139.000 112.320
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 534.274 −218.032
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 2.255 −38
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 48.951 −928
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 847.299 90.929
  5.1 Sektor država 686.196 87.448
  5.2 Druge obveznosti 161.103 3.482
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 422.317 18.995
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 11.125 −562
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 6.222 583
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 6.222 583
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 180.211 0
10 Druge obveznosti 322.910 2.761
11 Računi prevrednotenja 598.893 0
12 Kapital in rezerve 114.861 0
Skupaj obveznosti 8.827.944 7.000
Annexes
21 June 2022