content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

17. června 2022
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 604 332 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 503 817 2 499
  2.1 Pohledávky za MMF 220 212 −11
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 283 605 2 511
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 24 969 −1 808
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 11 199 417
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 11 199 417
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 2 199 517 221
  5.1 Hlavní refinanční operace 669 222
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 2 198 847 −2
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 0 0
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 36 427 4 510
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 5 125 121 3 710
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 4 959 185 3 045
  7.2 Ostatní cenné papíry 165 937 666
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 22 106 0
9 Ostatní aktiva 300 457 −2 550
Aktiva celkem 8 827 944 7 000
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 599 627 972
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 4 675 528 −105 750
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 4 139 000 112 320
  2.2 Vkladová facilita 534 274 −218 032
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 2 255 −38
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 48 951 −928
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 847 299 90 929
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 686 196 87 448
  5.2 Ostatní závazky 161 103 3 482
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 422 317 18 995
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 11 125 −562
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 6 222 583
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 6 222 583
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 180 211 0
10 Ostatní závazky 322 910 2 761
11 Účty přecenění 598 893 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 114 861 0
Pasiva celkem 8 827 944 7 000
Annexes
21 June 2022