content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

17 iunie 2022
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 604 332 0
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 503 817 2 499
  2.1 Creanțe asupra FMI 220 212 −11
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 283 605 2 511
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 24 969 −1 808
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 11 199 417
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 11 199 417
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 2 199 517 221
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 669 222
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 2 198 847 −2
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 0
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 36 427 4 510
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 5 125 121 3 710
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 4 959 185 3 045
  7.2 Alte titluri de valoare 165 937 666
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 22 106 0
9 Alte active 300 457 −2 550
Total active 8 827 944 7 000
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 599 627 972
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 4 675 528 −105 750
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 4 139 000 112 320
  2.2 Facilitatea de depozit 534 274 −218 032
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 2 255 −38
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 48 951 −928
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 847 299 90 929
  5.1 Administrație publică 686 196 87 448
  5.2 Alte pasive 161 103 3 482
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 422 317 18 995
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 11 125 −562
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 6 222 583
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 6 222 583
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 180 211 0
10 Alte pasive 322 910 2 761
11 Conturi de reevaluare 598 893 0
12 Capital și rezerve 114 861 0
Total pasive 8 827 944 7 000
Annexes
21 June 2022