content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
European Central Bank - eurosystem
SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

17. juni 2022
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 604.332 0
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 503.817 2.499
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 220.212 −11
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 283.605 2.511
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 24.969 −1.808
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 11.199 417
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 11.199 417
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 2.199.517 221
  5.1 Primære markedsoperationer 669 222
  5.2 Langfristede markedsoperationer 2.198.847 −2
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 0
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 36.427 4.510
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 5.125.121 3.710
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 4.959.185 3.045
  7.2 Andre værdipapirer 165.937 666
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 22.106 0
9 Andre aktiver 300.457 −2.550
Aktiver i alt 8.827.944 7.000
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.599.627 972
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 4.675.528 −105.750
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 4.139.000 112.320
  2.2 Indlånsfacilitet 534.274 −218.032
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 2.255 −38
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 48.951 −928
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 847.299 90.929
  5.1 Offentlig forvaltning og service 686.196 87.448
  5.2 Andre forpligtelser 161.103 3.482
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 422.317 18.995
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 11.125 −562
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 6.222 583
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 6.222 583
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 180.211 0
10 Andre forpligtelser 322.910 2.761
11 Revalueringskonti 598.893 0
12 Kapital og reserver 114.861 0
Passiver i alt 8.827.944 7.000
Annexes
21 June 2022