content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
European Central Bank - eurosystem
Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος

17 Ιουνίου 2022
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 604.332 0
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 503.817 2.499
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 220.212 −11
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 283.605 2.511
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 24.969 −1.808
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 11.199 417
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 11.199 417
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 2.199.517 221
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 669 222
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 2.198.847 −2
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 0 0
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 36.427 4.510
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 5.125.121 3.710
  7.1 Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 4.959.185 3.045
  7.2 Λοιποί τίτλοι 165.937 666
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 22.106 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 300.457 −2.550
Σύνολο ενεργητικού 8.827.944 7.000
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.599.627 972
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 4.675.528 −105.750
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 4.139.000 112.320
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 534.274 −218.032
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 2.255 −38
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 48.951 −928
4 Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 847.299 90.929
  5.1 Γενική κυβέρνηση 686.196 87.448
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 161.103 3.482
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 422.317 18.995
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 11.125 −562
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 6.222 583
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 6.222 583
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 180.211 0
10 Λοιπά στοιχεία παθητικού 322.910 2.761
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 598.893 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 114.861 0
Σύνολο παθητικού 8.827.944 7.000
Annexes
21 June 2022