content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

17.6.2022
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 604 332 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 503 817 2 499
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 220 212 −11
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 283 605 2 511
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 24 969 −1 808
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 11 199 417
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 11 199 417
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 2 199 517 221
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 669 222
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 2 198 847 −2
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 0 0
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 36 427 4 510
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 5 125 121 3 710
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 4 959 185 3 045
  7.2 Muut arvopaperit 165 937 666
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 22 106 0
9 Muut saamiset 300 457 −2 550
Vastaavaa yhteensä 8 827 944 7 000
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 599 627 972
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 675 528 −105 750
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 4 139 000 112 320
  2.2 Talletusmahdollisuus 534 274 −218 032
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 2 255 −38
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 48 951 −928
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 847 299 90 929
  5.1 Julkisyhteisöt 686 196 87 448
  5.2 Muut 161 103 3 482
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 422 317 18 995
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 11 125 −562
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 6 222 583
  8.1 Talletukset ja muut velat 6 222 583
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 180 211 0
10 Muut velat 322 910 2 761
11 Arvonmuutostilit 598 893 0
12 Pääoma ja rahastot 114 861 0
Vastattavaa yhteensä 8 827 944 7 000
Annexes
21 June 2022