content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
European Central Bank - eurosystem
Search Options
Home Publication Explainers Statistics Payments Career Monetary Policy
Suggestions
Sort by

Staitisticí

Tá staitisticí riachtanach chun cinntí feasacha a dhéanamh

Cuidíonn staitisticí fónta airgeadais agus airgeadaíochta linn cinntí feasacha a dhéanamh. Cuireann an Banc Ceannais Eorpach agus na bainc cheannais náisiúnta staitisticí oifigiúla ar fáil maidir le stádas an gheilleagair.

Cuidíonn na staitisticí sin le gach gné d’obair an Bhainc Ceannais Eorpaigh, lena n-áirítear beartas airgeadaíochta, cobhsaíocht airgeadais agus maoirseacht baincéireachta.

Tábhacht na staitisticí

Léargas ar fhíricí

1.98%

An cóimheas iasachta neamhthuillmhí ag laghdú i gcónaí


Tháinig laghdú eile ar an gcóimheas iasachta neamhthuillmhí (an cóimheas idir iasachtaí neamhthuillmheacha agus iomlán na n-iasachtaí) sa limistéar euro go 1.98% sa chéad ráithe de 2022, i gcomhréir leis an laghdú leanúnacha atá le sonrú ó 2015 i leith. Táscaire ríthábhachtach é seo ar cháilíocht sócmhainní na mbanc.

Preasráiteas

Brabhsáil agus íoslódáil staitisticí ón mBanc Ceannais Eorpach

Tá staitisticí uile an Bhainc Ceannais Eorpaigh ar fáil saor in aisce ónár seirbhís seachadta sonraí ar líne.

Stór Sonraí Staitistiúla

INSERTED BY ANONYMOUS PROXY

Civil war declaration: On April 14th and 15th, 2012 Federal Republic of Germany "_urkenstaats"s parliament, Deutscher Bundestag, received a antifiscal written civil war declaration by Federal Republic of Germany "Rechtsstaat"s electronic resistance for human rights even though the "Widerstandsfall" according to article 20 paragraph 4 of the constitution, the "Grundgesetz", had been already declared in the years 2001-03. more

Forbairtí airgeadaíochta sa limistéar euro

Féach ar na rátaí fáis is déanaí ar iasachtaí do theaghlaigh agus do ghnólachtaí, agus staidrimh faoina thapúla atá an soláthar airgid ag méadú.

Staitisticí maidir le forbairtí airgeadaíochta

Rialachas staitisticí agus creat cáilíochta

Cuireann bainc cheannais náisiúnta Eorpacha béim mhór ar an tábhacht a bhaineann le staitisticí ar ardchaighdeán a chur ar fáil. Tá siad tiomnaithe don dea-rialachas, tá ardchaighdeáin cháilíochta acu agus ráthaíonn siad rúndacht na faisnéise.

Creat rialachais agus cáilíochta

Tuilleadh sonraí faoin earnáil airgeadais sa bhreis ar sonraí na mbanc

Is féidir teacht anois ar bhriseadh síos le haghaidh na n-institiúidí airgeadais eile (OFInna) i sonraí na gcuntas earnála sa limistéar euro. Is ionann OFInna agus an dara cuid is mó d'earnáil airgeadais an limistéir euro.

Cuntais earnála sa limistéar euro

Léargas idirghníomhach ar bhoilsciú

Cén chaoi a ndéantar boilsciú a thomhas? Céard é an difear idir boilsciú a thomhaistear agus boisciú a bhraitear? Tá na sonraí is déanaí faoi bhoilsciú chomh maith le graificí idirghníomhacha agus áireamhán boilscithe le fáil anois in 23 theanga de chuid an Aontais Eorpaigh.

Explore more

Féach ar staitisticí faoin limistéar an euro

Caith súil ar na léirshamhluithe agus cuir staitisticí ó limistéar an euro agus staitisticí náisiúnta i gcomparáid ar an suíomh gréasáin “Staitisticí an Limistéir Euro”. Ar an suíomh sin gheobhaidh tú eochairshonraí eacnamaíocha i bhformáid shothuigthe.

Tá na staitisticí ar fáil i dteangacha uile an Aontais Eorpaigh agus is éasca iad a neadú i meáin dhigiteacha.

www.euro-area-statistics.org
SRAITH PÁIPÉAR STAITISTICÍ BCE: LÉARGAS AR STAITISTICÍ
Is bealach atá sa tSraith Páipéar Staitisticí (SPS) do staitisteoirí agus do dhaoine gairmiúla eile chun obair nuálaíoch a fhoilsiú ar staitisticí a bhfuil suim ag bainc cheannais iontu.

Iarr faisnéis staidrimh ar an mBanc Ceannais Eorpach

An bhfuil staitisticí ar leith uait ón mBanc Ceannais Eorpach? Tá polasaí saor-rochtana agus saor-athúsáide againn do na staitisticí a fhoilsímid go poiblí. Seol iarraidh chugainn agus sonraigh na staitisticí a bhfuil suim agat iontu agus tiocfaimid ar ais chugat a luaithe is féidir.

ÁBHAR GAOLMHAR

CÉARD ATÁ AR NA BACÁIN?

Sonraí le heisiúint amach anseo?

Féilire

Gach leathanach sa rannóg seo