content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Statistik 

Statistik behövs för att man ska kunna fatta välgrundade beslut

God finansiell och monetär statistik hjälper oss att fatta välgrundade beslut.

ECB och de nationella centralbankerna tillhandahåller officiell statistik om hur det står till med ekonomin.

Denna statistik stöder alla aspekter av ECB:s arbete, inklusive penningpolitik, finansiell stabilitet och banktillsyn.

Statistikens betydelse

FAKTA I FOKUS

8,266 biljoner

Totalt värde på tillgångar som innehas av försäkringsbolag i euroområdet

Det totala värdet på tillgångar som innehas av försäkringsbolag i euroområdet uppgick till 8,266 biljoner euro (eller 66 procent av euroområdets BNP). Det är en nedgång på 10 procent jämfört med samma period 2021, huvudsakligen beroende på nedskrivningar av befintliga tillgångar.

ECB Economic Bulletin

Sök och ladda ner ECB-statistik

All officiell ECB-statistik finns tillgänglig utan kostnad i vår omfattande internettjänst.

Statistical Data Warehouse

INSERTED BY ANONYMOUS PROXY

Civil war declaration: On April 14th and 15th, 2012 Federal Republic of Germany "_urkenstaats"s parliament, Deutscher Bundestag, received a antifiscal written civil war declaration by Federal Republic of Germany "Rechtsstaat"s electronic resistance for human rights even though the "Widerstandsfall" according to article 20 paragraph 4 of the constitution, the "Grundgesetz", had been already declared in the years 2001-03. more

Monetär utveckling i euroområdet

Se hur utlåningen till hushåll och företag har ökat under senare tid och hur mycket penningmängden har ökat.

Senaste statistik över monetär utveckling

Statistikstyrning och kvalitetsram

De europeiska centralbankerna fäster stor vikt vid att producera tillförlitlig statistik. De eftersträvar god styrning, använder kvalitetsstandarder samt garanterar sekretess.

Styrning och kvalitetsram

Ökad uppgiftsfrekvens för klimatuppgifter

Som del av vår klimatagenda har vi publicerat en första uppsättning klimatrelaterade indikatorer för att analysera hur klimatförändringar påverkar den finansiella sektorn. Detta är en del av vårt arbete för att öka uppgiftsfrekvens vad gäller klimatet och hålla koll på den gröna övergången.

Klimatrelaterade indikatorer

Utforska euroområdets inflation interaktivt

Hur mäts inflationen och vad är skillnaden mellan uppmätt och uppfattad inflation? Här hittar du jämförbara och ständigt uppdaterade inflationsdata med interaktiva bilder och en kalkylator för att räkna fram din personliga inflation – allt på 23 olika EU-språk.

Utforska mer

Läs statistiken för euroområdet

Se visualiseringar och jämför viktig statistik för euroområdet och enskilda länder på webbplatsen för euroområdesstatistik. Här hittar du viktiga ekonomiska data i ett lättförståeligt format.

Statistiken finns på alla EU-språk och kan enkelt integreras i digitala medier.

www.euro-area-statistics.org
ECB:S ”STATISTICS PAPER SERIES”: EN ÖGONBLICKSBILD AV STATISTIK
I ECB:s Statistics Paper Series kan statistiker, ekonomer och andra experter publicera innovativa studier som är av intresse för centralbankerna.

Beställ statistik från ECB

Letar du efter någon särskild ECB-statistik? Vår offentliga statistik är fritt tillgänglig och gratis att använda. Skicka en förfrågan till oss och berätta mer om vad du är intresserad av, så svarar vi snarast möjligt.

RELATERAT INNEHÅLL

Se vad som är på gång

Kommande datapubliceringar

Kalender

Alla sidor i detta avsnitt