content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Penningpolitik

För den ekonomiska tillväxten är prisstabilitet det viktigaste resultatet av penningpolitiken.

ECB:s främsta mål är att hålla priserna stabila. Vi arbetar för att säkra värdet på euron – det gynnar alla i euroområdet. Här får du veta mer om vår penningpolitiska strategi, våra verktyg och hur de påverkar din vardag.

Penningpolitiska beslut

Vi fattar penningpolitiska beslut var sjätte vecka – och beslutar om vad som behöver göras för att hålla inflationen under, men nära 2 procent. Därefter förklarar ordföranden och vice ordföranden besluten mer i detalj vid en presskonferens.

Presskonferenser om penningpolitik

Strategiöversyn

Vi inledde en strategiöversyn i januari 2020. Målet är att säkra att den penningpolitiska strategin är ändamålsenlig, både nu och framöver. Vi granskar varje aspekt av vår strategi inom prisstabilitetsmandatet. Översynen baseras på en ingående analys och görs förutsättningslöst.

Översyn av penningpolitisk strategi

Vår penningpolitiska strategi

Upptäck varför vårt inflationsmål är ”under men nära 2 procent” och lär dig om forskningen och analysen bakom våra beslut.

Ta reda på mer

Varför är prisstabilitet viktigt?

Prisstabilitet är det viktigaste penningpolitiken gör för ekonomisk tillväxt och sysselsättning. På så vis kan du lita på att dina pengar är lika mycket värda imorgon som idag. Stabila priser hjälper dig att fatta välgrundade beslut om att spara, låna, ge ut pengar och investera.

Läs mer om prisstabilitet

Verktyg och policyåtgärder

Vår penningpolitik påverkar vad du måste betala för att låna och vilken ränta du får på ditt sparande. Det handlar om prisstabilitet. Få reda på mer om hur våra verktyg och åtgärder fungerar.

Mer information om våra verktyg

Monetära operationer

Förutom att sätta styrräntor genomför vi öppna marknadsoperationer. Här ser du de senaste uppgifterna för dessa operationer.

Ta reda på mer
TIDSLINJE
ECB:s penningpolitiska åtgärder sedan 2008
ÖPPENHET

Lär mer om skälen till våra penningpolitiska beslut

PENNINGPOLITISKA REDOGÖRELSER

Vi publicerar redogörelser från de ECB-rådsmöten där besluten tas. I redogörelserna sammanfattas de diskussioner som ägt rum.

Penningpolitiska redogörelser

ECONOMIC BULLETIN

I Economic Bulletin kan du läsa mer om den ekonomiska, finansiella och monetära utvecklingen som utgjorde grunden för våra penningpolitiska beslut.

Läs mer
VILL DU VETA MER? SE VÅR FÖRKLARING
MER OM
Vad är penningpolitik?

Alla sidor i detta avsnitt