content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Betalningar och marknader

Att kunna betala på ett säkert vis är viktigt för oss alla.

Betalningar i euroområdet bygger på en omfattande infrastruktur så att medel och tillgångar säkert kommer från punkt A till punkt B. Vi driver en del av detta nätverk och håller ett öga på resten.

Vi följer även de finansiella marknaderna. På så sätt får vi information för vår huvuduppgift: att hålla priserna stabila, vilket bidrar till ekonomisk tillväxt.

En digital euro

Ny teknik förändrar hur vi betalar. Vi vill se till att människor i euroområdet även fortsättningsvis har fri tillgång till ett allmänt accepterat och riskfritt betalningsmedel – precis som kontanter, men för digitala betalningar.

Mer om projektet för en digital euro

Target-tjänster

ECB och de nationella centralbankerna i euroområdet driver ett antal finansiella marknadsinfrastrukturer som säkrar det fria flödet av kontanter, värdepapper och säkerheter i Europa. Dessa benämns gemensamt TARGET-tjänster.

Vad är Target-tjänster?

Realtidsbetalningar

Folk förväntar sig att pengar ska flyttas lika snabbt som e-post. Därför arbetar vi med att möjliggöra omedelbara betalningar för alla i euroområdet. TIPS är vår tjänst för ögonblicksbetalningar tillgänglig för banker. Med den kan människor som bor i euroområdet överföra pengar på några sekunder.

Vad är TIPS?

Den korta euroräntan (€STR)

€STR är den nya referensräntesatsen för euron som lanserades i oktober 2019. Den återspeglar hur mycket bankerna betalar varandra för att låna pengar över natten. Finansmarknaderna förväntas till fullo övergå till den nya räntesatsen i slutet av 2021.

Den korta euroräntan (€STR)

Pantsäkerheter

När banker lånar av oss måste de ställa tillräckliga pantsäkerheter. Vill du veta vilka pantsäkerheter vi accepterar? Letar du efter statistik över vilka pantsäkerheter vi har fått?

Mer information om pantsäkerheter

Cyberresiliens

Cyberattacker kan utgöra en risk för enskilda banker och även för finanssektorn som helhet. Det är därför vi ägnar stor uppmärksamhet åt cyberresiliens och tar initiativ som hjälper finanssektorn att vara alert och förberedd.

Vad är cyberresiliens?

Innovation

Innovation inom finanssektorn kan ha stora fördelar. Vi undersöker finansiell innovation och hur den förändrar, eller kan förändra, hur finansmarknaderna fungerar. Vi vill också se till att tekniska störningar inte sker på bekostnad av integration eller stabilitet.

Finansiell innovation

Marknadsinfrastruktur och betalningar – vi förklarar mer

Se på tre minuter hur den europeiska marknadsinfrastrukturen för betalningar och värdepappersavveckling underlättar vår vardag, även om det inte alltid är synligt. Möjliggöra integration.

Se video

Följ vår resa

För de senaste nyheterna om betalningar och marknadsinfrastruktur, följ oss på våra särskilda kanaler.  

SE MER

Samarbete i Europa

Marknadskontaktgrupper

Vi har inrättat olika marknadskontaktgrupper för att garantera att vår politik genomförs smidigt och effektivt. Med grupperna kan vi tala med en rad marknadsaktörer och närmare följa utvecklingen på den globala finansmarknaden.

Marknadskontaktgrupper

Offentliga samråd

Vi efterlyser regelbundet synpunkter på beslut och initiativ som påverkar finansmarknaderna. På så vis kan vi dra nytta av insikterna hos personer som är involverade eller intresserade av dessa marknader.

Se pågående och tidigare offentliga samråd
Not an expert? Check out our explainer
Learn more
Vad är TARGET2?

Alla sidor i detta avsnitt