SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

7. juni 2024
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 711.123 0
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 507.347 619
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 232.568 7
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 274.779 612
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 14.250 488
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 17.234 392
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 17.234 392
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 149.459 −2.575
  5.1 Primære markedsoperationer 2.327 −2.575
  5.2 Langfristede markedsoperationer 147.132 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 0
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 27.981 −7.415
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 4.739.672 −405
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 4.521.375 −1.003
  7.2 Andre værdipapirer 218.297 598
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 20.840 0
9 Andre aktiver 353.727 −10.136
Aktiver i alt 6.541.633 −19.032
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.553.797 440
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 3.349.958 27.789
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 196.874 28.190
  2.2 Indlånsfacilitet 3.153.084 −394
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 0 −7
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 33.388 −2.928
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 199.921 −10.703
  5.1 Offentlig forvaltning og service 106.053 −25.728
  5.2 Andre forpligtelser 93.867 15.025
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 195.616 −23.315
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 14.648 844
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 6.702 −32
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 6.702 −32
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 178.544 0
10 Andre forpligtelser 206.422 −11.128
11 Revalueringskonti 702.941 0
12 Kapital og reserver 99.696 0
Passiver i alt 6.541.633 −19.032
Annexes
11 June 2024