Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

7. juuni 2024
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 711 123 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 507 347 619
  2.1 Nõuded IMFi vastu 232 568 7
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 274 779 612
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 14 250 488
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 17 234 392
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 17 234 392
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 149 459 −2 575
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 2 327 −2 575
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 147 132 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 0 0
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 27 981 −7 415
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 4 739 672 −405
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 4 521 375 −1 003
  7.2 Muud väärtpaberid 218 297 598
8 Valitsussektori võlg eurodes 20 840 0
9 Muud varad 353 727 −10 136
Varad kokku 6 541 633 −19 032
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 553 797 440
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 349 958 27 789
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 196 874 28 190
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 3 153 084 −394
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0 −7
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 33 388 −2 928
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 199 921 −10 703
  5.1 Valitsussektor 106 053 −25 728
  5.2 Muud kohustused 93 867 15 025
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 195 616 −23 315
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 14 648 844
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 6 702 −32
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 6 702 −32
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 178 544 0
10 Muud kohustused 206 422 −11 128
11 Ümberhindluskontod 702 941 0
12 Kapital ja reservid 99 696 0
Kohustused kokku 6 541 633 −19 032
Annexes
11 June 2024