Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

7. júna 2024
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 711 123 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 507 347 619
  2.1 Pohľadávky voči MMF 232 568 7
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 274 779 612
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 14 250 488
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 17 234 392
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 17 234 392
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 149 459 −2 575
  5.1 Hlavné refinančné operácie 2 327 −2 575
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 147 132 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 0 0
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 27 981 −7 415
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 4 739 672 −405
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 4 521 375 −1 003
  7.2 Ostatné cenné papiere 218 297 598
8 Dlh verejnej správy v eurách 20 840 0
9 Ostatné aktíva 353 727 −10 136
Aktíva spolu 6 541 633 −19 032
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 553 797 440
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 3 349 958 27 789
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 196 874 28 190
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 3 153 084 −394
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 −7
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 33 388 −2 928
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 199 921 −10 703
  5.1 Verejná správa 106 053 −25 728
  5.2 Ostatné záväzky 93 867 15 025
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 195 616 −23 315
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 14 648 844
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 6 702 −32
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 6 702 −32
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 178 544 0
10 Ostatné záväzky 206 422 −11 128
11 Účty precenenia 702 941 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 99 696 0
Pasíva spolu 6 541 633 −19 032
Annexes
11 June 2024