content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Menová politika

Udržiavaním cenovej stability menová politika najlepšie prispieva k hospodárskemu rastu

Hlavným cieľom ECB je udržiavať stabilné ceny. V prospech obyvateľov eurozóny pracujeme na zachovávaní hodnoty eura. V tejto sekcii sa dozviete o stratégii našej menovej politiky, o nástrojoch, ktoré používame, a o ich vplyve na váš každodenný život.

Rozhodnutia o menovej politike

Každých šesť týždňov prijímame menovopolitické rozhodnutia. Rozhodujeme, čo je potrebné urobiť na udržanie inflácie na úrovni nižšej, ale blízkej 2 %. Hneď po prijatí rozhodnutí ich prezident a viceprezident podrobne zdôvodňujú na tlačovej konferencii.

Tlačové konferencie o menovej politike

Revízia stratégie

V januári 2020 ECB spustila revíziu stratégie menovej politiky. Cieľom je zabezpečiť účelnosť stratégie tak dnes, ako aj do budúcnosti. V rámci nášho mandátu cenovej stability prehodnocujeme všetky aspekty stratégie. Základom revízie bude dôkladná analýza a názorová otvorenosť.

Revízia stratégie menovej politiky

Stratégia menovej politiky ECB

Zaujíma vás, prečo je naším cieľom inflácia nižšia, ale blízka 2 %? Chcete sa dozvedieť viac o výskume a analýzach, o ktoré sa opierame pri prijímaní menovopolitických rozhodnutí?

Viac informácií

Prečo je cenová stabilita dôležitá?

Udržiavaním cenovej stability menová politika najlepšie prispieva k hospodárskemu rastu a tvorbe pracovných miest. Máte istotu, že vaše peniaze budú mať zajtra rovnakú hodnotu ako dnes. Stabilné ceny vám pomáhajú ľahšie sa rozhodovať o spotrebe a sporení, úveroch či investovaní.

Viac o cenovej stabilite

Nástroje a opatrenia menovej politiky

Naša menová politika ovplyvňuje výšku úrokov, ktoré platíte za úver, resp. získavate z úspor, s cieľom zachovávať cenovú stabilitu. Ako fungujú naše nástroje a opatrenia?

Naše nástroje menovej politiky

Menové operácie

Okrem určovania kľúčových úrokových sadzieb uskutočňujeme operácie na voľnom trhu. Aktuálne údaje o operáciách ECB nájdete tu.

Viac informácií
ČASOVÁ OS
Chronológia opatrení ECB od roku 2008
TRANSPARENTNOSŤ

Viac o dôvodoch našich menovopolitických rozhodnutí

SPRÁVY Z MENOVOPOLITICKÝCH ZASADANÍ

ECB zverejňuje správy zo zasadaní Rady guvernérov, na ktorých sa prijímajú menovopolitické rozhodnutia. Tieto dokumenty obsahujú súhrn diskusií, ktoré na rokovaní prebehli.

Správy z menovopolitických zasadaní

EKONOMICKÝ BULLETIN

Ekonomický bulletin prináša podrobné informácie o ekonomickom, finančnom a menovom vývoji, ktoré tvoria základ našich menovopolitických rozhodnutí.

Viac informácií
PRÍLIŠ ODBORNÁ TÉMA? ECB VYSVETĽUJE
VIAC INFORMÁCIÍ
Čo znamená menová politika?

Všetky stránky v tejto sekcii