content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Monetārā politika

Cenu stabilitāte ir monetārās politikas labākais ieguldījums tautsaimniecības izaugsmē

ECB galvenais mērķis ir nodrošināt cenu stabilitāti. Mēs kalpojam euro zonas iedzīvotājiem, darot darbu, kas vērsts uz euro vērtības saglabāšanu. Šajā sadaļā varat uzzināt par mūsu politikas stratēģiju, instrumentiem, ko izmantojam, un to ietekmi uz jūsu ikdienas dzīvi.

Monetārās politikas lēmumi

Reizi sešās nedēļās mēs pieņemam monetārās politikas lēmumus – mēs nosakām, kas darāms, lai nodrošinātu inflācijas līmeni zemāku par 2%, bet tuvu tam. Uzreiz pēc lēmumu pieņemšanas prezidente un viceprezidents sīkāk izskaidro tos preses konferencē.

Monetārās politikas preses konferences

Stratēģijas izvērtējums

2020. gada janvārī uzsākām stratēģijas izvērtēšanu, lai mūsu monetārās politikas stratēģija būtu atbilstoša gan šodien, gan nākotnē. Izvērtējam ikvienu stratēģijas aspektu atbilstoši uzdevumam saglabāt cenu stabilitāti. Izvērtējuma pamatā būs rūpīga analīze un atvērts skatījums.

Monetārās politikas stratēģijas izvērtējums

Mūsu monetārās politikas stratēģija

Uzziniet, kāpēc mūsu mērķis ir inflācijas līmenis zemāks par 2%, bet tuvu tam, un lasiet par izpēti un analīzi, ko izmantojam, pieņemot monetārās politikas lēmumus.

Uzziniet vairāk

Kāpēc cenu stabilitāte ir svarīga?

Cenu stabilitāte ir monetārās politikas labākais ieguldījums tautsaimniecības izaugsmē un darba vietu radīšanā. Tā dod pārliecību, ka rīt naudas vērtība būs tāda pati kā šodien. Stabilas cenas ļauj pieņemt pamatotus lēmumus par tēriņiem, uzkrājumiem, aizņēmumiem un ieguldījumiem.

Vairāk par cenu stabilitāti

Instrumenti un politikas pasākumi

Mūsu monetārā politika ietekmē to, cik daudz jums izmaksās aizņēmums un kādus procentu maksājumus saņemsiet par saviem iekrājumiem, lai nodrošinātu cenu stabilitāti. Uzziniet, kā darbojas mūsu instrumenti un pasākumi.

Vairāk par mūsu instrumentiem

Monetārās politikas operācijas

Papildus procentu likmju noteikšanai mēs veicam arī atklātā tirgus operācijas. Jaunāko informāciju saistībā ar šīm operācijām sk. šeit.

Uzziniet vairāk
NORISES LAIKS
ECB monetārās politikas hronoloģija kopš 2008. gada
CAURREDZAMĪBA

Uzziniet vairāk par apsvērumiem, uz kuriem balstās mūsu monetārās politikas lēmumi

MONETĀRĀS POLITIKAS SANĀKSMJU PĀRSKATI

Mēs publicējam pārskatus par Padomes sanāksmēm, kurās tiek pieņemti šie lēmumi. Tajos sniegts kopsavilkums par notikušajām diskusijām.

Monetārās politikas sanāksmju pārskati

TAUTSAIMNIECĪBAS BIĻETENS

"Tautsaimniecības Biļetens" sniedz papildu ieskatu tautsaimniecības, finanšu un monetārajās norisēs, kas ir mūsu monetārās politikas lēmumu pamatā.

Vairāk
PĀRĀK SAREŽĢĪTI? SK. SADAĻU "NODERĪGA INFORMĀCIJA"
UZZINIET VAIRĀK
Kas ir monetārā politika?

Visas šīs sadaļas lapas