content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

3.9.2021
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 514 693 1
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 477 285 145
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 209 719 13
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 267 565 132
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 24 847 −170
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 11 080 235
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 11 080 235
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 2 211 456 −927
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 16 −96
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 2 211 440 −831
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 0 0
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 35 359 808
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 4 596 069 11 514
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 4 412 844 14 359
  7.2 Muut arvopaperit 183 225 −2 846
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 22 142 0
9 Muut saamiset 314 603 4 617
Vastaavaa yhteensä 8 207 534 16 222
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 500 839 770
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 543 236 88 706
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 3 727 964 64 966
  2.2 Talletusmahdollisuus 812 981 23 760
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 2 291 −21
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 30 465 7 223
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 736 283 −91 684
  5.1 Julkisyhteisöt 617 470 −86 168
  5.2 Muut 118 813 −5 516
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 285 995 6 608
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 12 310 −134
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 2 911 −52
  8.1 Talletukset ja muut velat 2 911 −52
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 174 656 0
10 Muut velat 313 859 4 826
11 Arvonmuutostilit 497 589 0
12 Pääoma ja rahastot 109 391 −40
Vastattavaa yhteensä 8 207 534 16 222
Annexes
7 September 2021