content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

3. september 2021
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 514 693 1
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 477 285 145
  2.1 Nõuded IMFi vastu 209 719 13
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 267 565 132
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 24 847 −170
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 11 080 235
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 11 080 235
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 2 211 456 −927
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 16 −96
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 2 211 440 −831
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 0 0
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 35 359 808
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 4 596 069 11 514
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 4 412 844 14 359
  7.2 Muud väärtpaberid 183 225 −2 846
8 Valitsussektori võlg eurodes 22 142 0
9 Muud varad 314 603 4 617
Varad kokku 8 207 534 16 222
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 500 839 770
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 543 236 88 706
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 3 727 964 64 966
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 812 981 23 760
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 2 291 −21
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 30 465 7 223
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 736 283 −91 684
  5.1 Valitsussektor 617 470 −86 168
  5.2 Muud kohustused 118 813 −5 516
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 285 995 6 608
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 12 310 −134
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 2 911 −52
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 2 911 −52
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 174 656 0
10 Muud kohustused 313 859 4 826
11 Ümberhindluskontod 497 589 0
12 Kapital ja reservid 109 391 −40
Kohustused kokku 8 207 534 16 222
Annexes
7 September 2021