content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

3. září 2021
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 514 693 1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 477 285 145
  2.1 Pohledávky za MMF 209 719 13
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 267 565 132
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 24 847 −170
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 11 080 235
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 11 080 235
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 2 211 456 −927
  5.1 Hlavní refinanční operace 16 −96
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 2 211 440 −831
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 0 0
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 35 359 808
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 4 596 069 11 514
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 4 412 844 14 359
  7.2 Ostatní cenné papíry 183 225 −2 846
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 22 142 0
9 Ostatní aktiva 314 603 4 617
Aktiva celkem 8 207 534 16 222
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 500 839 770
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 4 543 236 88 706
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 3 727 964 64 966
  2.2 Vkladová facilita 812 981 23 760
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 2 291 −21
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 30 465 7 223
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 736 283 −91 684
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 617 470 −86 168
  5.2 Ostatní závazky 118 813 −5 516
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 285 995 6 608
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 12 310 −134
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 2 911 −52
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 2 911 −52
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 174 656 0
10 Ostatní závazky 313 859 4 826
11 Účty přecenění 497 589 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 109 391 −40
Pasiva celkem 8 207 534 16 222
Annexes
7 September 2021