content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

9 iulie 2021
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 514 693 0
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 355 092 576
  2.1 Creanțe asupra FMI 87 065 0
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 268 027 576
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 24 789 −813
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 10 702 −2 399
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 10 702 −2 399
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 2 216 820 −430
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 72 −13
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 2 216 748 −407
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 −10
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 32 927 −2 138
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 4 438 509 24 053
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 4 252 282 24 049
  7.2 Alte titluri de valoare 186 227 5
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 22 142 0
9 Alte active 310 876 −108
Total active 7 926 550 18 742
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 488 711 4 217
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 4 464 950 23 156
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 3 671 498 18 328
  2.2 Facilitatea de depozit 791 648 4 818
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 1 804 11
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 18 125 −4 197
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 693 527 −19 081
  5.1 Administrație publică 600 162 −15 822
  5.2 Alte pasive 93 365 −3 259
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 278 540 13 999
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 10 282 −95
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 2 687 −15
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 2 687 −15
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 55 795 0
10 Alte pasive 306 872 761
11 Conturi de reevaluare 497 589 0
12 Capital și rezerve 109 471 −2
Total pasive 7 926 550 18 742
Annexes
13 July 2021