content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
European Central Bank - eurosystem
SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

10. juni 2022
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 604.332 0
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 501.317 491
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 220.223 −1
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 281.094 492
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 26.777 580
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 10.782 633
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 10.782 633
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 2.199.296 24
  5.1 Primære markedsoperationer 447 37
  5.2 Langfristede markedsoperationer 2.198.849 −13
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 0
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 31.917 1.230
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 5.121.411 1.969
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 4.956.140 1.680
  7.2 Andre værdipapirer 165.271 289
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 22.106 0
9 Andre aktiver 303.007 −1.902
Aktiver i alt 8.820.944 3.026
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.598.655 1.106
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 4.781.279 12.445
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 4.026.680 −33.557
  2.2 Indlånsfacilitet 752.306 45.980
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 2.293 22
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 49.879 −2.185
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 756.369 −1.803
  5.1 Offentlig forvaltning og service 598.748 4.889
  5.2 Andre forpligtelser 157.621 −6.692
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 403.322 −6.536
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 11.688 292
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 5.639 187
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 5.639 187
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 180.211 0
10 Andre forpligtelser 320.149 −481
11 Revalueringskonti 598.893 0
12 Kapital og reserver 114.861 0
Passiver i alt 8.820.944 3.026
Annexes
14 June 2022