content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
European Central Bank - eurosystem
Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος

10 Ιουνίου 2022
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 604.332 0
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 501.317 491
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 220.223 −1
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 281.094 492
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 26.777 580
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 10.782 633
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 10.782 633
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 2.199.296 24
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 447 37
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 2.198.849 −13
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 0 0
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 31.917 1.230
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 5.121.411 1.969
  7.1 Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 4.956.140 1.680
  7.2 Λοιποί τίτλοι 165.271 289
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 22.106 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 303.007 −1.902
Σύνολο ενεργητικού 8.820.944 3.026
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.598.655 1.106
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 4.781.279 12.445
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 4.026.680 −33.557
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 752.306 45.980
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 2.293 22
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 49.879 −2.185
4 Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 756.369 −1.803
  5.1 Γενική κυβέρνηση 598.748 4.889
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 157.621 −6.692
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 403.322 −6.536
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 11.688 292
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 5.639 187
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 5.639 187
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 180.211 0
10 Λοιπά στοιχεία παθητικού 320.149 −481
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 598.893 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 114.861 0
Σύνολο παθητικού 8.820.944 3.026
Annexes
14 June 2022