content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

10 iunie 2022
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 604 332 0
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 501 317 491
  2.1 Creanțe asupra FMI 220 223 −1
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 281 094 492
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 26 777 580
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 10 782 633
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 10 782 633
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 2 199 296 24
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 447 37
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 2 198 849 −13
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 0
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 31 917 1 230
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 5 121 411 1 969
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 4 956 140 1 680
  7.2 Alte titluri de valoare 165 271 289
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 22 106 0
9 Alte active 303 007 −1 902
Total active 8 820 944 3 026
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 598 655 1 106
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 4 781 279 12 445
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 4 026 680 −33 557
  2.2 Facilitatea de depozit 752 306 45 980
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 2 293 22
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 49 879 −2 185
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 756 369 −1 803
  5.1 Administrație publică 598 748 4 889
  5.2 Alte pasive 157 621 −6 692
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 403 322 −6 536
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 11 688 292
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 5 639 187
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 5 639 187
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 180 211 0
10 Alte pasive 320 149 −481
11 Conturi de reevaluare 598 893 0
12 Capital și rezerve 114 861 0
Total pasive 8 820 944 3 026
Annexes
14 June 2022