content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

10. september 2021
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 514 693 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 477 590 306
  2.1 Nõuded IMFi vastu 210 102 382
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 267 489 −77
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 24 917 70
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 10 561 −519
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 10 561 −519
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 2 211 778 322
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 319 303
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 2 211 440 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 19 19
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 32 898 −2 461
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 4 613 073 17 004
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 4 430 684 17 840
  7.2 Muud väärtpaberid 182 389 −836
8 Valitsussektori võlg eurodes 22 142 0
9 Muud varad 315 081 478
Varad kokku 8 222 733 15 199
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 501 984 1 145
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 567 522 24 286
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 3 743 978 16 014
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 821 444 8 464
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 2 099 −191
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 23 556 −6 909
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 731 813 −4 469
  5.1 Valitsussektor 617 560 90
  5.2 Muud kohustused 114 254 −4 559
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 286 695 700
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 12 414 104
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 2 780 −131
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 2 780 −131
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 174 656 0
10 Muud kohustused 314 332 473
11 Ümberhindluskontod 497 589 0
12 Kapital ja reservid 109 392 0
Kohustused kokku 8 222 733 15 199
Annexes
14 September 2021