content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Mogućnosti pretraživanja
Home Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

10. rujna 2021.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 514 693 0
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 477 590 306
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 210 102 382
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 267 489 −77
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 24 917 70
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 10 561 −519
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 10 561 −519
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 2 211 778 322
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 319 303
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 2 211 440 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 19 19
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 32 898 −2 461
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 4 613 073 17 004
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 4 430 684 17 840
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 182 389 −836
8 Dug opće države nominiran u eurima 22 142 0
9 Ostala imovina 315 081 478
Ukupno imovina 8 222 733 15 199
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 501 984 1 145
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 4 567 522 24 286
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 3 743 978 16 014
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 821 444 8 464
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 2 099 −191
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 23 556 −6 909
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 731 813 −4 469
  5.1 Opća država 617 560 90
  5.2 Ostale obveze 114 254 −4 559
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 286 695 700
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 12 414 104
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 2 780 −131
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 2 780 −131
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 174 656 0
10 Ostale obveze 314 332 473
11 Računi revalorizacije 497 589 0
12 Kapital i pričuve 109 392 0
Ukupno obveze 8 222 733 15 199
Annexes
14 September 2021