content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

10 septembrie 2021
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 514 693 0
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 477 590 306
  2.1 Creanțe asupra FMI 210 102 382
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 267 489 −77
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 24 917 70
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 10 561 −519
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 10 561 −519
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 2 211 778 322
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 319 303
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 2 211 440 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 19 19
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 32 898 −2 461
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 4 613 073 17 004
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 4 430 684 17 840
  7.2 Alte titluri de valoare 182 389 −836
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 22 142 0
9 Alte active 315 081 478
Total active 8 222 733 15 199
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 501 984 1 145
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 4 567 522 24 286
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 3 743 978 16 014
  2.2 Facilitatea de depozit 821 444 8 464
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 2 099 −191
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 23 556 −6 909
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 731 813 −4 469
  5.1 Administrație publică 617 560 90
  5.2 Alte pasive 114 254 −4 559
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 286 695 700
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 12 414 104
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 2 780 −131
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 2 780 −131
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 174 656 0
10 Alte pasive 314 332 473
11 Conturi de reevaluare 497 589 0
12 Capital și rezerve 109 392 0
Total pasive 8 222 733 15 199
Annexes
14 September 2021