content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Badania i publikacje naukowe

Ekonomiści wnoszą wkład naukowy do decyzji EBC

EBC prowadzi badania ekonomiczne o szerokim zakresie. Pomagają one w kształtowaniu polityki pieniężnej i w ten sposób służą całemu społeczeństwu Europy.

Economic Bulletin

Biuletyn ekonomiczny przedstawia stan i perspektywy gospodarki, a zawarte w nim informacje są podstawą decyzji EBC w sprawie polityki pieniężnej. Ukazuje się osiem razy w roku, zawsze dwa tygodnie po posiedzeniu, na którym zapadają te decyzje.

Zobacz najnowsze i starsze wydania

Research Bulletin

Biuletyn naukowy przedstawia przekrój najnowszych opracowań ekonomistów EBC o szerokiej tematyce gospodarczej i finansowej. Ukazuje się co miesiąc.

Zajrzyj do tej publikacji

Financial Stability Review

Financial Stability Review zawiera analizę potencjalnych zagrożeń dla stabilności finansowej w strefie euro. Stabilność finansowa ma dla nas zasadnicze znaczenie jako jeden z warunków zapewnienia stabilnej inflacji.

Zapraszamy do lektury

Międzynarodowa rola euro

Międzynarodowa pozycja euro w 2022 była odporna. W minionym roku wybuchła wojna Rosji przeciwko Ukrainie i znacznie nasiliły się zagrożenia geopolityczne, wraz z możliwymi konsekwencjami dla międzynarodowego systemu walutowego.

Raport z 2023

Macroprudential Bulletin

W strefie euro następuje odwrócenie cyklu finansowego. Jednocześnie banki zachowują rentowność, źródła podatności na zagrożenia nadal istnieją, a ryzyka dla stabilności finansowej dotychczas się nie zmaterializowały. W takiej sytuacji polityka makroostrożnościowa powinna skupiać się na utrzymaniu odporności banków i kredytobiorców.

Zajrzyj do tej publikacji

Artykuły naukowe

EBC, podobnie jak inne wielkie banki centralne, prowadzi własne badania naukowe. Wnioski z tych badań są publikowane w różnych artykułach naukowych.

Artykuły naukowe

INSERTED BY ANONYMOUS PROXY

Civil war declaration: On April 14th and 15th, 2012 Federal Republic of Germany "_urkenstaats"s parliament, Deutscher Bundestag, received a antifiscal written civil war declaration by Federal Republic of Germany "Rechtsstaat"s electronic resistance for human rights even though the "Widerstandsfall" according to article 20 paragraph 4 of the constitution, the "Grundgesetz", had been already declared in the years 2001-03. more

Eksperci EBC

Nasi ekonomiści analizują różne zagadnienia istotne dla działalności EBC i dostarczają naukowych przesłanek do jego decyzji w różnych obszarach polityki. Chcecie wiedzieć, kim są i czym się zajmują?

Poznaj naszych ekspertów
KONFERENCJE I SEMINARIA
Informujemy o nadchodzących konferencjach i seminariach oraz możliwości wzięcia w nich udziału
ZAPRASZAMY DO PRACY I WSPÓŁPRACY

Szukamy naukowych umysłów!

Praca w EBC

Oferujemy możliwości ciekawej pracy w EBC dla ekonomistów, staże dla studentów oraz granty dla początkujących i doświadczonych naukowców.

Wszystkie oferty

Współpraca z EBC

Pod naszym kierownictwem i koordynacją są prowadzone badania naukowe w ramach różnych sieci badawczych. Także tą drogą pozyskujemy informacje potrzebne do podejmowania decyzji.

Sieci badawcze
Nie jesteś ekspertem? Przyda się objaśniacz!
Objaśniamy:
Po co EBC prowadzi badania naukowe?

Wszystkie strony w tej sekcji