content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
European Central Bank - eurosystem
Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirana bilanca stanja Eurosistema na dan 31. decembra 2022

Sredstva

(v milijonih EUR)

Obveznosti

(v milijonih EUR)

Opombe: Na podlagi začasnih nerevidiranih podatkov. Letni računovodski izkazi vseh nacionalnih centralnih bank v Eurosistemu bodo dokončani do konca maja 2023, nato pa bo objavljena dokončna letna konsolidirana bilanca stanja Eurosistema.
Skupni in vmesni seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo vedno.

© Evropska centralna banka, 2023

Poštni naslov 60640 Frankfurt na Majni, Nemčija
Telefon +49 69 1344 0
Spletno mesto www.ecb.europa.eu

Vse pravice so pridržane. Razmnoževanje v izobraževalne in nekomercialne namene je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

HTML ISBN 978-92-899-5919-3, ISSN 2443-5155, doi: QB-BT-23-001-SL-Q