Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

2. veljače 2024.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 649 115 4
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 499 505 424
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 229 958 357
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 269 547 67
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 14 668 −220
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 16 016 229
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 16 016 229
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 403 291 1 446
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 6 377 728
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 396 914 718
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 0 0
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 30 411 6 414
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 4 866 748 −14 147
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 4 661 851 −11 549
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 204 896 −2 599
8 Dug opće države nominiran u eurima 20 853 −64
9 Ostala imovina 364 796 −16 272
Ukupno imovina 6 865 402 −22 186
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 545 213 −301
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 3 676 912 −1 653
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 167 824 −6 397
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 3 509 062 4 744
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 26 −1
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 33 782 −2 531
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 239 210 −17 775
  5.1 Opća država 162 282 −16 657
  5.2 Ostale obveze 76 928 −1 118
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 192 525 6 610
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 17 314 296
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 1 690 −105
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 1 690 −105
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 177 116 0
10 Ostale obveze 226 655 −6 640
11 Računi revalorizacije 634 895 77
12 Kapital i pričuve 120 090 −163
Ukupno obveze 6 865 402 −22 186
Annexes
6 February 2024