content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

19. studenog 2021.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 517 894 40
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 490 655 73
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 214 894 −8
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 275 761 81
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 25 544 −1 221
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 10 711 −284
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 10 711 −284
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 2 208 834 −79
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 172 −82
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 2 208 659 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 3 3
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 31 940 2 832
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 4 818 387 29 422
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 4 640 364 29 245
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 178 023 177
8 Dug opće države nominiran u eurima 22 153 0
9 Ostala imovina 316 193 −2 865
Ukupno imovina 8 442 311 27 918
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 516 313 856
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 4 557 024 −78 978
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 3 787 098 −115 425
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 767 795 36 437
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 2 132 10
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 39 913 −957
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 809 503 97 670
  5.1 Opća država 686 554 90 424
  5.2 Ostale obveze 122 950 7 247
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 385 848 8 189
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 14 954 −531
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 3 809 −544
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 3 809 −544
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 176 130 0
10 Ostale obveze 323 525 2 213
11 Računi revalorizacije 505 979 0
12 Kapital i pričuve 109 312 0
Ukupno obveze 8 442 311 27 918
Annexes
23 November 2021