content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2021 11 19
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 517 894 40
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 490 655 73
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 214 894 −8
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 275 761 81
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 25 544 −1 221
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 10 711 −284
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 10 711 −284
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 208 834 −79
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 172 −82
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 2 208 659 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 3 3
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 31 940 2 832
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 4 818 387 29 422
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 4 640 364 29 245
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 178 023 177
8 Valdžios skola eurais 22 153 0
9 Kitas turtas 316 193 −2 865
Visas turtas 8 442 311 27 918
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 516 313 856
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 557 024 −78 978
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 3 787 098 −115 425
  2.2 Indėlių galimybė 767 795 36 437
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2 132 10
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 39 913 −957
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 809 503 97 670
  5.1 Valdžiai 686 554 90 424
  5.2 Kiti įsipareigojimai 122 950 7 247
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 385 848 8 189
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 14 954 −531
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 809 −544
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 3 809 −544
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 176 130 0
10 Kiti įsipareigojimai 323 525 2 213
11 Perkainojimo sąskaitos 505 979 0
12 Kapitalas ir rezervai 109 312 0
Visi įsipareigojimai 8 442 311 27 918
Annexes
23 November 2021