content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Digitálne euro

Digitálne euro by bolo základom stability našich peňazí v digitálnom veku.

Otázku zavedenia digitálneho eura analyzujeme spolu s národnými centrálnymi bankami krajín eurozóny. Išlo by o digitálnu menu centrálnej banky, ktorá by bola elektronickým ekvivalentom hotovosti. Zároveň by bola doplnkom bankoviek a mincí a pre ľudí by znamenala ďalšiu možnosť platby.

Základné informácie

O čo by presne išlo?

Digitálne euro by ponúkalo elektronický platobný prostriedok, ktorý by mohol používať ktokoľvek v eurozóne. Bolo by bezpečné a praktické, podobne ako dnes hotovosť. Ako peniaze centrálnej banky vydávané ECB by sa líšilo od „súkromných peňazí“. Digitálnym eurom by ste však mohli platiť aj prostredníctvom platobnej karty alebo telefónnej aplikácie.

Digitálne euro a význam peňazí centrálnej banky
Prečo by sme mali digitálne euro potrebovať?

O zavedení digitálnej meny centrálnej banky v Európe uvažujeme vzhľadom na rastúci dopyt po bezpečných a spoľahlivých elektronických platbách. Digitálna mena vydávaná centrálnou bankou by bola základom stability platobných a peňažných systémov. Digitálne euro by zároveň posilnilo menovú suverenitu eurozóny a podnietilo konkurenciu a efektívnosť v európskom platobnom sektore.

Hlavné ciele a koncepčné aspekty
Aké by boli súvisiace výhody a ťažkosti?

Vzhľadom na prebiehajúci výskum ešte nemáme k dispozícii všetky podrobnosti konečného návrhu. Koncepcii digitálneho eura a jeho výhodám a nevýhodám však venujeme značnú pozornosť. Už v tomto štádiu je jasné, že digitálne euro by malo byť prístupné, spoľahlivé, bezpečné, efektívne a v súlade s právnymi predpismi. Zároveň by sme zabezpečili maximálnu úroveň ochrany súkromia.

Správa o digitálnom eure
V akom štádiu sa nachádzame?

Výskumná fáza sa začala v októbri 2021 a má trvať približne dva roky, do októbra 2023. Posudzujeme možnosti koncepcie a distribúcie digitálneho eura, ako aj jeho možný vplyv na trh. Následne sa rozhodneme, či začať s jeho samotným vývojom.

Harmonogram projektu

Najčastejšie otázky

V čom by mi pomohlo digitálne euro? V čom by sa digitálne euro líšilo od stablecoinov a kryptoaktív? Nahradilo by digitálne euro hotovosť? Pozrite si odpovede na najčastejšie otázky.

STE ODBORNÍKOM V DANEJ OBLASTI?

Spolupráca so zainteresovanými stranami

Rozsiahla spolupráca s účastníkmi trhu, tvorcami politík a zákonodarcami zabezpečí, aby digitálne euro spĺňalo potreby používateľov. Spúšťame preto súbor iniciatív s cieľom nadviazať spoluprácu s čo najväčším počtom zainteresovaných strán.

Riadenie a zainteresované strany
Dokumenty a experimenty

V rámci experimentálnej fázy projektu digitálneho eura bola vypracovaná rozsiahla dokumentácia a podrobná analýza vykonaných prác. Na vyhradenej stránke sa môžete dozvedieť viac o témach, ktoré vás zaujímajú.

Na profesionálne použitie

Digitálne euro vo vzťahu k...

... kryptoaktívam

Digitálne euro by nebolo kryptomenou, pretože by bolo kryté centrálnou bankou. Centrálne banky majú úlohu zachovávať hodnotu peňazí bez ohľadu na to, či sú fyzické alebo digitálne. Kryptoaktíva naopak nie sú kryté ani riadené žiadnou centrálnou inštitúciou. Nemáte žiadnu záruku, že si ich v prípade potreby budete môcť vymeniť za peniaze.

Čo je to bitcoin?

... investíciám

Digitálne euro by sa malo používať najmä ako platobný prostriedok, a nie ako nástroj finančných investícií. Túto otázku dôkladne skúmame, aby sme sa vyhli negatívnym dôsledkom pre finančný sektor. Digitálne euro by malo byť verejným statkom, ktorý by bol prínosom pre hospodárstvo a spoločnosť ako celok.

Digitálne euro a vývoj finančného systému

... celoeurópskym platbám

Spôsob, akým platíme, v súčasnosti prechádza zásadnými zmenami a centrálne banky v tomto procese zohrávajú kľúčovú úlohu. Platobný styk v Európe sa musí opierať o konkurenčný a inovatívny trh, ktorý dokáže uspokojovať potreby spotrebiteľov a zároveň zachovávať európsku suverenitu. V záujme dosiahnutia tohto cieľa sme vypracovali komplexnú stratégiu platieb v digitálnom veku.

Naša stratégia v oblasti retailových platieb

Podcast

Podcast ECB – Digitálne euro: čo, prečo a kedy? (1. časť)

Potrebujeme digitálne euro? Prečo? Ako by mohlo vyzerať? A ako by sa líšilo od iných platobných prostriedkov? Naša moderátka Katie Ranger o týchto otázkach diskutuje s našou odborníčkou na digitálne euro Evelien Witloxovou.

Viac informácií

Všetky stránky v tejto sekcii