content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

8.1.2021
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 536 543 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 344 296 −2 883
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 85 102 −277
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 259 193 −2 606
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 20 066 −3 370
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 10 801 −3 535
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 10 801 −3 535
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 1 792 754 −440
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 180 −288
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 1 792 574 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 0 −152
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 38 891 13 562
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 3 899 757 8 841
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 3 703 448 8 806
  7.2 Muut arvopaperit 196 309 35
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 22 676 0
9 Muut saamiset 318 930 −6 786
Vastaavaa yhteensä 6 984 713 5 389
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 430 147 −4 364
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 637 300 148 106
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 3 089 948 284 617
  2.2 Talletusmahdollisuus 547 349 −136 513
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 2 2
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 14 155 −9 409
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 559 142 −52 162
  5.1 Julkisyhteisöt 474 809 −41 364
  5.2 Muut 84 333 −10 798
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 355 479 −75 666
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 8 049 233
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 3 866 −29
  8.1 Talletukset ja muut velat 3 866 −29
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 54 799 0
10 Muut velat 300 622 −793
11 Arvonmuutostilit 512 529 −356
12 Pääoma ja rahastot 108 626 −172
Vastattavaa yhteensä 6 984 713 5 389
12 January 2021
Commentary