content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

8. jaanuar 2021
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 536 543 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 344 296 −2 883
  2.1 Nõuded IMFi vastu 85 102 −277
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 259 193 −2 606
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 20 066 −3 370
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 10 801 −3 535
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 10 801 −3 535
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 1 792 754 −440
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 180 −288
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 1 792 574 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 0 −152
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 38 891 13 562
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 3 899 757 8 841
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 3 703 448 8 806
  7.2 Muud väärtpaberid 196 309 35
8 Valitsussektori võlg eurodes 22 676 0
9 Muud varad 318 930 −6 786
Varad kokku 6 984 713 5 389
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 430 147 −4 364
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 637 300 148 106
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 3 089 948 284 617
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 547 349 −136 513
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 2 2
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 14 155 −9 409
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 559 142 −52 162
  5.1 Valitsussektor 474 809 −41 364
  5.2 Muud kohustused 84 333 −10 798
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 355 479 −75 666
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 8 049 233
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 3 866 −29
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 3 866 −29
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 54 799 0
10 Muud kohustused 300 622 −793
11 Ümberhindluskontod 512 529 −356
12 Kapital ja reservid 108 626 −172
Kohustused kokku 6 984 713 5 389
12 January 2021
Commentary