content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

8. listopada 2021.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 517 801 0
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 488 041 318
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 213 618 219
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 274 424 99
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 24 863 −13
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 10 660 −77
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 10 660 −77
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 2 208 876 30
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 232 85
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 2 208 644 −55
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 0 0
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 29 790 −3 284
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 4 689 747 23 291
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 4 507 603 23 411
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 182 144 −119
8 Dug opće države nominiran u eurima 22 153 0
9 Ostala imovina 322 353 4 871
Ukupno imovina 8 314 285 25 137
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 507 798 2 307
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 4 588 293 53 404
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 3 806 160 44 887
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 779 628 8 524
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 2 506 −6
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 25 651 −924
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 749 365 −26 287
  5.1 Opća država 626 212 −27 225
  5.2 Ostale obveze 123 153 938
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 319 529 −4 017
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 12 485 −84
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 4 290 221
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 4 290 221
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 176 130 0
10 Ostale obveze 315 383 518
11 Računi revalorizacije 506 008 0
12 Kapital i pričuve 109 352 0
Ukupno obveze 8 314 285 25 137
Annexes
12 October 2021