SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
  • PRESSEMEDDELELSE

Pengepolitiske beslutninger

11. april 2024

Styrelsesrådet besluttede i dag at fastholde ECB's tre officielle renter. De seneste oplysninger har stort set bekræftet Styrelsesrådets tidligere vurdering af inflationsudsigterne på mellemlangt sigt. Inflationen er fortsat med at falde, drevet af en lavere prisstigningstakt på fødevarer og varer. De fleste mål for den underliggende inflation er aftagende, lønvæksten er gradvis faldende, og virksomhederne absorberer en del af stigningen i arbejdsomkostningerne i deres overskud. Finansieringsforholdene er stadig restriktive, og de tidligere renteforhøjelser tynger fortsat efterspørgslen, hvilket bidrager til at nedbringe inflationen. Men det indenlandske prispres er kraftigt og holder prisstigningstakten for tjenesteydelser på et højt niveau.

Styrelsesrådet er fast besluttet på at sikre, at inflationen rettidigt vender tilbage til 2 pct.-målet på mellemlangt sigt. Styrelsesrådet mener, at ECB's officielle renter ligger på et niveau, der bidrager væsentligt til den igangværende disinflationsproces. Styrelsesrådets fremtidige beslutninger vil sikre, at dets officielle renter forbliver tilstrækkeligt restriktive, så længe det er nødvendigt. Hvis Styrelsesrådets ajourførte vurdering af inflationsudsigterne, udviklingen i den underliggende inflation og styrken af den pengepolitiske transmission ville gøre det mere sikkert på, at inflationen er på vej mod målet på en holdbar måde, ville det være hensigtsmæssigt at reducere den aktuelle pengepolitiske restriktion. Under alle omstændigheder vil Styrelsesrådet fortsat benytte en dataforankret tilgang møde for møde for at bestemme restriktionens passende niveau og varighed, og det forpligter sig ikke på forhånd til et bestemt renteforløb.

ECB's officielle renter

Renten ved de primære markedsoperationer og renten på den marginale udlånsfacilitet og indlånsfaciliteten fastholdes på henholdsvis 4,50 pct., 4,75 pct. og 4,00 pct.

Programmet til opkøb af aktiver (APP) og opkøbsprogrammet på foranledning af den pandemiske nødsituation (PEPP)

APP-porteføljen reduceres i et afmålt og forudsigeligt tempo, idet Eurosystemet ikke længere geninvesterer afdragene på hovedstolen fra værdipapirer, der forfalder.

Det er Styrelsesrådets hensigt fortsat fuldt ud at geninvestere afdragene på hovedstolen fra værdipapirer opkøbt under PEPP, efterhånden som de forfalder, i 1. halvår 2024. I 2. halvår vil ECB reducere PEPP-porteføljen med 7,5 mia. euro i gennemsnit pr. måned. Styrelsesrådet vil bringe geninvesteringer under PEPP-programmet til ophør ved udgangen af 2024.

Styrelsesrådet vil fortsat anvende fleksibilitet i geninvesteringen af indfrielser, som forfalder i PEPP-porteføljen, med henblik på at imødegå pandemirelaterede risici i tilknytning til den pengepolitiske transmissionsmekanisme.

Markedsoperationer

Efterhånden som bankerne tilbagebetaler det, de har lånt under de målrettede langfristede markedsoperationer, vil Styrelsesrådet regelmæssigt vurdere, hvordan målrettede långivningsoperationer og den løbende tilbagebetaling heraf bidrager til dets pengepolitiske linje.

***

Styrelsesrådet er rede til at tilpasse alle sine instrumenter inden for sit mandat for at sikre, at inflationen bringes tilbage til 2 pct.-målet på mellemlangt sigt, og for at opretholde den velfungerende transmission af pengepolitikken. TPI (instrumentet til beskyttelse af den pengepolitiske transmission) kan desuden tages i brug med henblik på at imødegå en uønsket, ukontrolleret markedsdynamik, som udgør en alvorlig trussel mod den pengepolitiske transmission i alle lande i euroområdet, og gør det således muligt for Styrelsesrådet at opfylde sit prisstabilitetsmandat mere effektivt.

Formanden for ECB vil give en redegørelse for disse beslutninger på en pressekonference, der begynder kl. 14.45 CET i dag.

Hvad angår den nøjagtige ordlyd, som Styrelsesrådet nåede til enighed om, henvises til den engelske version.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt