content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Menu

Răspunsul nostru la pandemia de coronavirus

La BCE, am introdus o serie de măsuri de politică monetară și de supraveghere bancară pentru a atenua impactul pandemiei de coronavirus asupra economiei zonei euro și pentru a sprijini toți cetățenii europeni.


„Vremurile excepționale necesită măsuri excepționale. Angajamentul nostru față de euro nu cunoaște limite. Suntem deciși să utilizăm întregul potențial al instrumentelor noastre, în limitele mandatului.”

Christine Lagarde, președinta BCE


Măsurile noastre de sprijinire a economiei zonei euro

Sprijinirea economiei în vederea absorbirii șocului crizei actuale

Sprijinirea economiei în vederea absorbirii șocului crizei actuale

Programul de achiziționare în regim de urgență în caz de pandemie (Pandemic Emergency Purchase Programme – PEPP), în valoare de 1 350 de miliarde EUR, vizează reducerea costurilor împrumuturilor și intensificarea creditării în zona euro, ceea ce ar trebui ar trebui să asigure cetățenilor, firmelor și autorităților guvernamentale accesul la fondurile de care pot avea nevoie pentru a depăși criza. Acest program completează programele de achiziționare de active pe care le-am introdus din anul 2014.

În cadrul acestui program, achiziționăm mai multe tipuri diferite de active. De exemplu, atunci când achiziționăm obligațiuni direct de la bănci, le punem la dispoziție mai multe fonduri pe care le pot împrumuta populației sau firmelor. De asemenea, putem achiziționa obligațiuni ale companiilor, asigurându-le o sursă suplimentară de creditare. Ambele tipuri de achiziții contribuie la stimularea cheltuielilor și a investițiilor, în scopul sprijinirii creșterii economice.

Menținerea accesibilității împrumuturilor

Menținerea accesibilității împrumuturilor

Am menținut ratele dobânzilor reprezentative la niveluri minime istorice, astfel încât costurile împrumuturilor să rămână scăzute.

Ratele noastre influențează costurile de contractare a unui împrumut. Ratele scăzute ale dobânzilor permit populației și companiilor să obțină mai ușor împrumuturi și ar trebui să favorizeze cheltuielile și investițiile.

Sprijinirea accesului firmelor și populației la credite

Sprijinirea accesului firmelor și populației la credite

Am majorat volumul de fonduri pe care băncile le pot împrumuta de la noi și le-am facilitat contractarea de împrumuturi destinate în mod specific creditării părților cele mai afectate de răspândirea virusului, inclusiv întreprinderile mici și mijlocii. Una dintre modalitățile utilizate în vederea facilitării creditării o reprezintă relaxarea standardelor noastre privind garanțiile pe care băncile le constituie ca o formă de asigurare atunci când le acordăm împrumuturi. Extindem temporar lista activelor pe care băncile le pot utiliza drept garanții. De asemenea, suntem mai puțin stricți în legătură cu măsura pe care o aplicăm pentru a stabili valoarea acestor active (cunoscută sub denumirea „marjă de ajustare a valorii” sau „haircut”).

Asigurarea accesului la creditare în pofida preocupărilor pe termen scurt

Asigurarea accesului la creditare în pofida preocupărilor pe termen scurt

În perioadele caracterizate de un grad ridicat de incertitudine, poate fi mai dificil pentru bănci să obțină fonduri pentru acoperirea unor nevoi pe termen scurt. Obiectivul nostru este de a contribui la atenuarea oricăror probleme temporare legate de finanțare pentru băncile solvabile, oferindu-le opțiuni de creditare imediată la rate favorabile ale dobânzilor. Acest sprijin ajută băncile să acorde în continuare împrumuturi cetățenilor și firmelor care au nevoie de ajutor.

Asistența pentru acoperirea nevoii de lichiditate în situații de urgență are un cost

Sporirea capacității de creditare a băncilor

Suntem, pentru moment, mai puțin stricți cu privire la volumul de fonduri („capitalul”) pe care băncile sunt obligate să îl dețină ca amortizor pentru perioadele dificile. De asemenea, oferim băncilor mai multă flexibilitate în ceea ce privește calendarele, termenele și procedurile de supraveghere.

Toate aceste măsuri ajută băncile din zona euro să se axeze pe îndeplinirea rolului lor esențial de instituții de credit în această perioadă extraordinară. Se așteaptă ca băncile să utilizeze orice fonduri eliberate pentru absorbirea pierderilor și sprijinirea economiei și să nu plătească dividende.

Asistența pentru acoperirea nevoii de lichiditate în situații de urgență are un cost

Menținerea stabilității financiare prin cooperare internațională

Băncile centrale din întreaga lume dețin rezerve de monede diferite de cea proprie, deoarece băncile din țările respective efectuează operațiuni exprimate și în valutele respective și, prin urmare, necesită uneori împrumuturi în monedă străină pe parcursul activităților zilnice.

În perioadele caracterizate de un grad sporit de incertitudine, cererea clienților de active în monedă străină poate crește. În cazul în care băncile nu dispun de rezerve valutare suficiente pentru satisfacerea cererii mai mari, piețele pot deveni instabile. Prin urmare, băncile centrale au stabilit așa-numitele linii de swap valutar. Aceste linii de swap permit unei bănci centrale dintr-o anumită țară să efectueze un schimb între rezervele sale exprimate în moneda națională și cele ale băncii centrale a unei alte țări, asigurându-se prin aceasta că băncile centrale pot satisface cererea crescută.

Am reactivat recent liniile de swap și am optimizat acordurile de swap existente cu băncile centrale din întreaga lume, ca răspuns la situația dificilă actuală.


Cauți cele mai recente informații despre coronavirus?

20 October 2020
Isabel Schnabel: Don’t take it for granted: the value of high-quality data and statistics for the ECB’s policymaking
Blog post by Isabel Schnabel, Member of the Executive Board of the ECB
19 October 2020
Yves Mersch: The ECB’s monetary policy amid the pandemic
Introductory remarks by Yves Mersch, Member of the Executive Board of the ECB and Vice-Chair of the Supervisory Board of the ECB, at the MNI Connect Roundtable
19 October 2020
Christine Lagarde: Interview with Le Monde
Interview with Christine Lagarde, President of the ECB, conducted by Marie Charrel and Eric Albert
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18 October 2020
Christine Lagarde: Remarks at the G30 International Banking Seminar
Contribution by Christine Lagarde, President of the ECB, during the session “Rebuilding and Sustaining Growth”
17 October 2020
Fabio Panetta: Interview with Kathimerini
Interview with Fabio Panetta, Member of the Executive Board of the ECB, conducted by Eirini Chrysolora
English
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language

Consultă toate publicațiile referitoare la coronavirus


Vrei să afli mai multe?

Ne străduim să îți oferim sprijin. Dacă ai întrebări, contactează-ne la adresa info@ecb.europa.eu.