content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Menu

Nasza odpowiedź na pandemię koronawirusa

Żeby złagodzić wpływ pandemii koronawirusa na gospodarkę strefy euro i pomóc społeczeństwu Europy, wprowadziliśmy pakiet środków z zakresu polityki pieniężnej i nadzoru bankowego.


„Nadzwyczajne czasy wymagają nadzwyczajnych działań. Nasze zaangażowanie w ochronę euro nie zna limitów. Jesteśmy zdecydowani wykorzystać pełny potencjał narzędzi dostępnych w granicach naszego mandatu”.

Christine Lagarde, prezes EBC


Środki zastosowane dla wsparcia gospodarki strefy euro

Pomoc gospodarce w amortyzacji szoku wywołanego przez obecny kryzys

Pomoc gospodarce w amortyzacji szoku wywołanego przez obecny kryzys

Przeznaczyliśmy 1350 mld euro na nadzwyczajny program skupu aktywów w czasie pandemii (PEPP), którego celem jest obniżenie cen kredytów i zwiększenie akcji kredytowej w strefie euro. To z kolei ma pomóc osobom prywatnym, firmom i rządom uzyskać dostęp do środków finansowych potrzebnych do przetrwania kryzysu. Ten najnowszy program stanowi uzupełnienie programów skupu prowadzonych przez nas od roku 2014.

W ramach programu PEPP nabywamy różnego rodzaju papiery wartościowe. Na przykład kupujemy obligacje bezpośrednio od banków, dostarczając w ten sposób więcej środków na kredyty dla gospodarstw domowych i firm. Możemy również skupować obligacje przedsiębiorstw, co stanowi dla nich dodatkowe źródło kredytu. Oba rodzaje skupu przyczyniają się do pobudzenia konsumpcji i inwestycji, a w efekcie – wspierają wzrost gospodarczy.

Utrzymanie przystępnych cen kredytów

Utrzymanie przystępnych cen kredytów

Podstawowe stopy procentowe EBC pozostają rekordowo niskie, więc koszt zaciągania kredytów wciąż jest niewielki.

Poziom stóp banku centralnego wpływa na ceny kredytów. Kiedy te stopy są niskie, ludziom i firmom jest łatwiej pozyskać finansowanie, co korzystnie wpływa na konsumpcję i inwestycje.

Wspieranie dostępu firm i gospodarstw domowych do kredytów

Wspieranie dostępu firm i gospodarstw domowych do kredytów

Zwiększyliśmy kwotę, jaką możemy pożyczyć bankom, i ułatwiamy im uzyskanie kredytu na finansowanie podmiotów, które najbardziej ucierpiały wskutek panującej epidemii, w tym – małych i średnich przedsiębiorstw. W tym celu między innymi złagodziliśmy standardy co do zabezpieczeń składanych przez banki zaciągające u nas kredyt. Mianowicie rozszerzyliśmy przejściowo listę aktywów, które mogą stanowić zabezpieczenie, oraz mniej rygorystycznie podchodzimy do ustalania wartości tych aktywów (określanej za pomocą wskaźnika haircut).

Dbanie o to, żeby doraźne problemy nie hamowały akcji kredytowej

Dbanie o to, żeby doraźne problemy nie hamowały akcji kredytowej

W okresie dużej niepewności bankom może być trudniej pozyskać środki finansowe na zaspokojenie krótkoterminowych potrzeb. Żeby złagodzić przejściowe problemy z pozyskaniem finansowania, oferujemy wypłacalnym bankom natychmiastowy kredyt po korzystnej stopie. Dzięki temu wsparciu banki będą mogły dalej pożyczać pieniądze ludziom i firmom w potrzebie.

Wsparcie ELA ma swoją cenę

Zwiększanie potencjału kredytowego banków

Przejściowo mniej rygorystycznie podchodzimy do tego, ile kapitału banki powinny mieć odłożone jako „bufor” na trudne czasy. Zwiększyliśmy też elastyczność w zakresie harmonogramów, terminów i procedur nadzorczych.

Wszystkie opisane środki pomagają bankom ze strefy euro w tym nadzwyczaj trudnym okresie skupić się na swojej żywotnej roli jako pożyczkodawców. Uwolnione fundusze powinny zostać wykorzystane przez banki do pokrycia strat i wsparcia gospodarki – a nie na przykład na wypłatę dywidendy.

Wsparcie ELA ma swoją cenę

Ochrona stabilności finansowej przez współpracę międzynarodową

Wszystkie banki centralne utrzymują w rezerwie zapas walut obcych. Potrzebują go, bo banki komercyjne z ich krajów zawierają transakcje również w innych walutach i czasem muszą zaciągać kredyty walutowe na bieżącą działalność.

W czasach dużej niepewności zapotrzebowanie podmiotów gospodarczych na waluty obce może wzrosnąć. Gdyby zabrakło środków na jego zaspokojenie, mogłoby dojść do destabilizacji rynków. Dlatego właśnie banki centralne zawierają między sobą transakcje wymiany walut, tzw. linie swap na parach walutowych. Dzięki nim bank centralny jednego państwa może wymienić zasoby swojej waluty krajowej na rezerwy banku centralnego innego państwa. W ten sposób oba banki będą w stanie zaspokoić zwiększony popyt na inne waluty w swoim kraju.

W odpowiedzi na obecną, trudną sytuację reaktywowaliśmy ostatnio dawne linie swapowe i rozszerzyliśmy istniejące linie z bankami centralnymi z różnych krajów świata.


Informacje o koronawirusie

20 October 2020
Isabel Schnabel: Don’t take it for granted: the value of high-quality data and statistics for the ECB’s policymaking
Blog post by Isabel Schnabel, Member of the Executive Board of the ECB
19 October 2020
Yves Mersch: The ECB’s monetary policy amid the pandemic
Introductory remarks by Yves Mersch, Member of the Executive Board of the ECB and Vice-Chair of the Supervisory Board of the ECB, at the MNI Connect Roundtable
19 October 2020
Christine Lagarde: Interview with Le Monde
Interview with Christine Lagarde, President of the ECB, conducted by Marie Charrel and Eric Albert
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18 October 2020
Christine Lagarde: Remarks at the G30 International Banking Seminar
Contribution by Christine Lagarde, President of the ECB, during the session “Rebuilding and Sustaining Growth”
17 October 2020
Fabio Panetta: Interview with Kathimerini
Interview with Fabio Panetta, Member of the Executive Board of the ECB, conducted by Eirini Chrysolora
English
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language

Wszystkie publikacje o pandemii


Gdzie można uzyskać więcej informacji?

Jesteśmy tu, żeby Państwa wspierać. Można zadawać nam pytania pod adresem info@ecb.europa.eu.